Skip to the content

Thesis work - Business Controlling & Business Intelligent System

Bakgrund och problemformulering: 

Actia Nordic AB har under ett flertal år vuxit till att bli ett medelstort svenskt företag i en internationell kontext. Som en del i en internationell koncern med franska ägare och med kunder och leverantörer i ett flertal länder så är den internationella påverkan markant. Kontrollsystem och system för utvärdering, analys & beslut har successivt utvecklats och implementeras. Men med den snabba tillväxt som skett det senaste året så har behovet ökat för att se över hur ovannämnda system bör förändras för att bättre supportera verksamheten.

Det vi kan se som ett område för ett exjobb är ovannämnda system, men där man kan ta olika ansatser för att studera detta. Det vi har behov av är att se över BC-systemet (business controlling), dvs hur vi följer upp och mäter hur verksamheten utvecklas. Vi har även behov för att belysa hur BC-systemet ska visaulisera information (BI-system) som kan användas för styrning & beslut. Bolaget har nyligen investerat i ett BI-system som nu ska implementeras, varför detta exjobb ses som viktigt och kan bidra till ytterligare framgång.

Då det finns möjlighet till olika vetenskapliga ansatser inom ovannämnda problem ser vi detta som en möjligthet för en student att skapa en skarp problemformulering.

Övrigt:

Tidpunkt: Våren 2020

Antal deltagare: Exjobbet passar för 2 studenter. 

Placering: I vårt tech-center i Mjärdevi, Linköping. 

Kontakt och intresseanmälan: oscar.holm@actia.se